PROJEKTIRANJE     -     ZA VAS LAHKO IZDELAMO :

NAČRTI ZA OBJEKTE:

PRIDOBITEV IN PREUČITEV PROSTORSKIH AKTOV IN UGOTOVITEV MOŽNOSTI

IZDELAVA IDEJNIH PROJEKTOV (IDP) ZA IZBOR REŠITVE

PRIDOBITEV POTREBNIH PROJEKTNIH POGOJEV IN SOGLASIJ

IZDELAVA KOMPLETNIH PROJEKTOV ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA - PGD (vodilna mapa, arhitektura, statika,elektro in strojne instalacije, gradbena fizika, elaborati ravnanja z odpadki in akustike, drugi elaborati in študije)

ORGANIZACIJA  PRIDOBITVE GRADBENEGA DOVOLJENJA

IZDELAVA KOMPLETNIH PROJEKTOV ZA IZVEDBO - PZI (arhitektura, statika, elektro in strojne instalacije, drugo)

IZDELAVA KOMPLETNIH PROJEKTOV IZVEDENIH DEL PO GRADNJI - PID (vodilna mapa, arhitektura, statika, elektro in strojne instalacije, dokazila o zanesljivosti objekta, energetska izkaznica in drugo)

ORGANIZACIJA TEHNIČNEGA PREGLEDA IZVEDENEGA OBJEKTA IN PRIDOBITEV UPORABNEGA DOVOLJENJA

 

MOŽNA JE TUDI POSAMIČNA IZDELAVA DELA NAČRTOV ALI DELA POSTOPKA.

 

NAČRTI NOTRANJE OPREME:

NAČRTI ZA IZVEDBO NOTRANJE OPREME RAZNIH NAMEMBNOTI (stanovanja, poslovni prostori, pisarne, bifeji, restavracije, hoteli in drugo)

SODELOVANJE Z IZVAJALCI 


 

Pri projektiranju posvečamo pozornost začetni želji investitorja, ki se nadaljuje z ugotavljanjem možnosti ki jih dovoljujejo predpisi in prostorski akti, ter rešitvami ki se ob tem kar največ približajo željam investitorja ob spoštovanju pravil stroke.

 

Ekonomičnost je tudi del skrbi, vedno bolj poudarjeno, saj smo mnenja da se je treba držati zastavljenih finančnih okvirjev, neglede na večje finančne zmožnosti investitorja.

 

S sledenjem projekta od risbe do uporabe, stremimo da tekom izvedbe prihaja do čim manj sprememb ki bi gradnjo podražile, zato je pomemben tehten premislek o rešitvah v fazi projektiranja.