SKRB ZA NAROČNIKA

PROJEKTIVNO PODJETJE JE PRED VEČ KOT 20 LETI USTANOVIL ARHITEKT                                           Klaudijo Varljen univ.dipl.inž.arh                                                                                                                                                                                                                                                                                              Pred študijem arhitekture je dokončal srednjo gradbeno šolo. nato še strokovni izpit in izpit za licenco izdelovalca energetske izkaznice.

 

Skupaj še z ostalimi zaposlenimi diplomiranimi arhitekti ponujamo uslugo arhitekturnega projektiranja novih objektov, rekonstrukcij, adaptacij, nadzora gradbišča in svetovanja, oblikovanja notranjosti, oblikovanja notranje opreme in projektiranja s področja industrijskega oblikovanja.

 

Ob sodelovanju še vseh ostalih inženirjev s področja gradbenih konstrukcij - statike, strojnih in elektro inštalacij ter drugih, ponujamo celovito projektiranje za potrebe pridobitve gradbenega dovoljenja (PGD) in za izvedbo (PZI). 

 

Poudarek dajemo celovitemu pristopu od presoje parcele pa do gradbenega dovoljenja in tehničnega pregleda, skrbi za naročnika in sledenju projekta od risb do izvedbe in uporabe, vse ob strokovnih in ekonomičnih rešitvah.