ZA VAS LAHKO IZDELAMO IN IZDAMO ENERGETSKO IZKAZNICO

Pri nas stalno zaposleni strokovnjak ima licenco za izdelavo energetskih izkaznic, naše podjetje pa

ima pooblastilo za izdajo energetskih izkaznic.

 

Kaj je energetska izkaznica?

Energetska izkaznica je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe in s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti.

Izdelujejo jo lahko neodvisni strokovnjaki (z licenco) na zahtevo stranke.

Energetsko izkaznico lahko izdajajo le pooblaščene pravne osebe – izdajatelji, ki jim pooblastilo za izdajo energetske izkaznice stavbe podeli pristojni minister.

Kdo jo potrebuje?

Energetska izkaznica stavbe JE OBVEZNA pri prodaji stavbe ali njenega posameznega dela (stanovanje, poslovni prostor), pri oddaji v najem za obdobje enega leta ali več, za vse javne stavbe s površino nad 250 m2 in pri oglaševanju nepremičnin.

Pomen energetske izkaznice?

Listina je namenjena kupcem in bodočim najemnikom stavb, da bi ti lahko pri svojih odločitvah upoštevali tudi energijske lastnosti.

Kakšne energetske izkaznice obstajajo?

Merjena energetska izkaznica se lahko izda samo za obstoječe nestanovanjske stavbe. Računska energetska izkaznica se lahko izda za vse stavbe (stanovanjske, nestanovanjske, obstoječe, novogradnja).

Kolikšna je cena energetske izkaznice?

V ZAVIHKU »POVPRAŠEVANJE« LAHKO ZAHTEVATE PONUDBO, PRI ČEMER NAVEDITE PODATKE O KVADRATURI, LOKACIJI, ŠTEVILU KURIŠČ IN NAMEMBNOSTI TER VAŠE OSNOVNE KONTAKTNE PODATKE.